Krzysztof Kazimierczuk
k.kazimierczuk@spektrino.com
Mateusz Urbańczyk
murbanczyk@spektrino.com

Spektrino Sp.z o.o.
Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
NIP: 7010498442
Regon: 362131084
Telefon: +48 22 113 1405

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000568703
Kapitał zakładowy 5000 zł