Pomiary NMR

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) jest jednym z najważniejszych narzędzi analizy chemicznej.

NMR pozwala poznawać produkty syntezy, śledzić procesy zmian próbki, badać skład mieszanin produktów naturalnych i weryfikować ich pochodzenie geograficzne. Jest także jednym z głównych narzędzi medycznych badań przesiewowych (metabolomika). Jednakże pełne wykorzystanie możliwości NMR nie jest proste. Przy użyciu spektrometru NMR możliwe jest przeprowadzenie setek różnych rodzajów pomiarów, których wybór i interpretacja wymaga wiedzy eksperckiej.

Zespół Spektrino oferuje profesjonalne usługi pomiarowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi NMR. Od lat tworzymy metody spektroskopii NMR dla najtrudniejszych przypadków eksperymentalnych. Dlatego dostarczymy Państwu nie tylko wysokiej jakości dane, ale również pomożemy je zinterpretować i doradzimy ewentualne użycie technik uzupełniających.

Nasza oferta obejmuje:

Spektrino wybierze odpowiednią metodę pomiaru, zastosuje ją szybko i sprawnie oraz przygotuje dla Państwa profesjonalny raport.